درباره همقدم

 

صرفه جویی در زمان در تمام دوران از مهم ترین خواسته های بشر بوده و همه به دنبال راهی برای تسریع بخشیدن به روند زندگی اند. از همین رو خدمات آنلاین به زندگی شهری اضافه شدند.

شرکت آرامش آفرینان آینده  کار خود را در ابتدای سال 96 در قالب استارت آپی بر اساس نیاز سنجی جامعه آغاز نمود. انجام کلیه امور در زمینه سلامت، امور اداری، خرید، اوقات فراغت و حتی تفریحی و گردشگری از جمله خدمات این شرکت هستند که برای تسهیل زندگی بشر و سرعت بخشیدن به آن شکل گرفته اند.

همراهی سالمندان و جلب نظرشان در تمام موارد ذکر شده از خدماتی است که هم قدم های ما امتحان شان را پس داده اند!

هم قدم های ما میتوانند همراه و یا نماینده شما برای انجام کارهای مختلف باشند.

همقدم اولین استارت آپی است که تمامی این خدمات را شامل می شود. ما با تفکر "تغییر و تسهیل" فعالیت خود را آغاز نموده و هر روز با چالش بهترین راهکار و عملکرد روبرو هستیم.

 تیم هم قدم همواره به دنبال پیشنهادات جدید است و از هرگونه پیشنهادی استقبال میکند.