قیمت خدمات

هزینه ارایه خدمات با توجه به نحوه پرداخت متفاوت می باشد .
نحوه پرداخت هزینه به سه شکل امکان پذیر می باشد.
- پرداخت نقدی
- پرداخت آنلاین
- خرید بسته
در صورتیکه پرداخت به صورت نقدی و یا آن لاین انجام گردد هزینه هر ساعت ارایه خدمات مبلغ 150،000 ریال می باشد. این مبلغ در صورت خرید بسته تا 125،000 ریال کاهش می باشد و با خرید بسته می توانید هزینه کمتری پرداخت نمایید.
تا پایان اسفند ماه ارایه خدمات با تخفیف ویژه انجام می گردد.

نحوه پرداخت    نرخ خدمات(ریال) 
-------------   ------------ 
 نقدی   150000
آنلاین   150000
خرید بسته   125000